Parque xeomorfolóxico da costa de Camariñas

 

Estudio para o desenvolvemento dun Parque Xeomorfolóxico na costa de Camariñas
Cliente: Concello de Camariñas
Obxectivos: inventariado, cartografía e adaptación turística de recursos xeolóxicos e xeomorfolóxicos na Costa da Morte

Proxectos mancomunidade de municipios de Ferrol

 

Estudo de recursos, outras bases e elementos de cara ó desenvolvemento do turismo nos concellos da Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrol
Cliente: Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrol
Obxectivos: análise da oferta turística, documentación e cartografía

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad de Municipios de la Ría de Ferrol
Cliente: Mancomunidade de concellos da Ría de Ferrol
Obxectivos: análise da oferta turística, documentación e cartografía

Traballos para editoriais

 

Gran Enciclopedia Gallega. Apéndice 2000, tomos XXXIII-XXXVI
Cliente: Gran Enciclopedia Gallega
Obxectivos: elaboración das voces referentes ó Novo Plan de Comarcalización da Xunta de Galicia

Las Rías de Galicia
Cliente: Mediterráneo-Agedime, S.L./Editorial La Capital
Obxectivos: textos e ilustracións

Ribadeo Pórtico de Galicia
Cliente: Concello de Ribadeo
Obxectivos: material cartográfico para a guía relacionada co Plan de Dinamización Turística do concello de Ribadeo

Terras de Compostela
Cliente: Editorial Galaxia, Asociación Sar-Ulla
Obxectivos: elaboración de textos de guía turística

Val do Limia, un río, dos países
Cliente: Limaia Produccións S.L.
Obxectivos: material cartográfico de guía turística