Ordenación territorial, paisaxe e informes técnicos

E.D.A.R. de O Couso (Ribeira)

 

Delimitación de teselas de vexetación nas proximidades
da EDAR de O Couso (Ribeira)
Cliente: Tragsatec S.A.
Obxectivos: identificación e recoñecemento de teselas de hábitats con comprobación de especies típicas e diagnósticas para informe ambiental

Estudos de paisaxe e recoñecemento territorial

 

Estudos da paisaxe e recoñecemento territorial: 3 proxectos
Cliente: Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe - Xunta de Galicia
Proxecto 1, obxectivos: recoñecemento territorial, Plan de ordenación do litoral de Galicia (POLGA)
Ligazón POLGA
Proxecto 2, obxectivos: recoñecemento territorial do ámbito paisaxístico: Camiño Francés de Santiago
Proxecto 3, obxectivos: recoñecemento territorial do ámbito paisaxístico: Camiño de Santiago de Fisterra e Muxia

Guía de boas prácticas sistemas praia-duna

 

Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia-duna
Cliente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas - Xunta de Galicia
Obxectivos: documentación e maquetación
Ligazón de descarga

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Piñor

 

Informes técnicos para o Plan Xeral de Ordenación Municipal
do concello de Piñor
Cliente: Concello de Piñor
Obxectivos: Estudo do medio rural, Análise do modelo de asentamento poboacional, Marco comarcal e Fichas de núcleos